ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Τι πρέπει να ελέγχει ο manager πριν ξεκινήσει μια σύσκεψη :

Είναι απαραίτητη;

– Ποιοι είναι οι στόχοι της σύσκεψης;

– Τι θα πρέπει να γίνει για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;

Έχει προετοιμαστεί η ημερήσια διάταξη;

– Έχουν ενημερωθεί όλοι οι συμμετέχοντες για την τοποθεσία και την ώρα της σύσκεψης;

– Είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται όλοι καθ΄ όλη την διάρκεια της σύσκεψης;

Είναι αναγκαίο να είμαι παρών;

Υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση;

Είμαι σίγουρος για το που και το πότε γίνεται;

Έχω κανονίσει έτσι το πρόγραμμά μου, ώστε να είμαι έγκαιρα στη σύσκεψη;

Τι θέλω να προσφέρω στη σύσκεψη;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ

1.Είναι αναγκαίο να είμαι παρών;

2. Υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση;

3.Είμαι σίγουρος για το που και το πότε γίνεται;

4.Έχω κανονίσει έτσι το πρόγραμμά μου, ώστε να είμαι έγκαιρα στη σύσκεψη;

5. Τι θέλω να προσφέρω στη σύσκεψη;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

1.Πάντα να αρχίζει στην ώρα του

2. Να καθορίζει τους στόχους της σύσκεψης

3.Να διατηρεί θετική στάση καθ΄όλη τη διάρκεια της σύσκεψης

4.Να εξετάζει αν εκτελέστηκαν οι αποφάσεις της προηγούμενης σύσκεψης

5.Να αποφασίζει πόσο θα μιλήσει ο καθένας•

6.Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συνεσταλμένων.

7.Να αφαιρεί το λόγο από όσους ξεφεύγουν από το θέμα

8.Να εστιάζει τη συζήτηση στην ημερήσια διάταξη

9. Να μένει πιστός στο χρονοδιάγραμμα της σύσκεψης

10.Να συνοψίζει τις αποφάσεις και ενέργειες που συμφωνήθηκαν

11. Να σιγουρεύεται ότι καλύφθηκαν όλα τα θέματα της σύσκεψης

12.Να τελειώσει έγκαιρα τη σύσκεψη