Βελτίωση EQ και Αυτοεπίγνωση

 H Nοητική μάθηση (cognitive learning) αφορά την αφομοίωση νέων δεδομένων και στοιχείων διορατικότητας σε ένα ήδη υπάρχον πλαίσιο συνάφειας και κατανόησης.

Χρειάζεται επίσης να απασχολήσουμε το τμήμα του εγκεφάλου που η συναισθηματική μας «υπογραφή» αποθηκεύεται.

Αλλάζοντας συνήθειες, όπως το να μαθαίνουμε να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους θετικά παρά αποφεύγοντας τους, μαθαίνοντας να ακούμε καλύτερα ή να αντιδρούμε με επιδεξιότητα είναι πολύ πιο αποδοτικό από το να προσθέτεις απλά νέα δεδομένα στα παλιά.

Η συναισθηματική μάθηση (emotional learning) αφορά νέους τρόπους σκέψης και δράσης που είναι πιο συντονισμένοι με την δική μας ταυτότητα- τις αξίες μας, τα πιστεύω μας και τις προδιαθέσεις μας.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη της EI είναι μια προσέγγιση η οποία συνήθως ξεκινά με την ανάπτυξη της αυτοεπίγνωσης του ατόμου.
Η αυτοεπίγνωση (self-awareness), ο πυρήνας της EI, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για να εκπαιδευτεί κάποιος.
Πρέπει να είναι μέρος μιας αναπτυξιακής διαδικασίας μιας διαχειρίσιμης χρονικής περιόδου η οποία συνήθως να συνοδεύεται από ένα σχέδιο εισροών, συλλογισμού και ανακάλυψης.
Η αυτοεπίγνωση σημαίνει ότι είμαστε ενήμεροι για το τι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε στο παρόν.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105316773 και θα σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συναισθηματικής νοημοσύνης για το ανθρώπινο δυναμικό σας