Πρόγραμμα καθοδήγησης Assertiveness με στοιχεία EQ Εκπαίδευση στις Αρχές Διεκδικητικότητας .

Α’ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

1.Ιστορική Αναδρομή

2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματική Νοημοσύνης

3. Αυτοεπίγνωση

4.Αυτοδιαχείριση

5.Αυτορύθμιση

6. Κοινωνική επίγνωση ή ενσυναίσθηση

 Διαχείριση σχέσεων

7. Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με Συναισθηματική Νοημοσύνη

8. EQ vs IQ

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στον χώρο της εργασίας : Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΟΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1.Συμπεράσματα ερευνών

2. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία

3. Γιατί ένας manager χρειάζεται να έχει συναισθηματική Νοημοσύνη

4. Πώς να βελτιώσουμε την συναισθηματική μας Νοημοσύνη

Εργαστήριο συναισθηματικής νοημοσύνης : Ερωτηματολόγιο μέτρησης eq και ασκήσεις, role

playing για την βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης, προβολή video.

Απαιτούμενος χρόνος 8 διδακτικές ώρες

Β’ ΜΕΡΟΣ ΣΤΥΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Δέκα (10) κοινά χαρακτηριστικά των ανθρώπων.

2. Είστε διεκδικητικοί;

3. Βασικά Στυλ Συμπεριφορών

4. Παθητική συμπεριφορά

5. Επιθετική συμπεριφορά

6. Χειριστική συμπεριφορά

7. Θετική – Διεκδικητική Συμπεριφορά

8. Οφέλη της θετικής Συμπεριφοράς

9. Ικανότητα διοίκησης με θετική συμπεριφορά

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προσωπικότητας , γραπτές ασκήσεις, role playing για

την βελτίωση της διεκδικητικής συμπεριφοράς, προβολή video.

Απαιτούμενος χρόνος 8 διδακτικές ώρες

Η εκπαίδευση στην απόκτηση διεκδικητικότητας (assertiveness training) έχει να κάνει με την ανάπτυξη της δεξιότητας να θέτει κάποιος τα προσωπικά του όρια, να μάθει να διεκδικεί με σκοπό να πετύχει τους στόχους του, να μάθε να λέει ‘όχι’, να εκφράζει αυτό που νιώθει και σκέφτεται, χωρίς όμως να παραβιάζει τα δικαιώματα του συνανθρώπου του.

Eισηγητής Μάριος Φίλιππας

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού

HR development – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών