Βιωματικό σεμινάριο πρόληψης εργασιακής εξουθένωσης

Σύμφωνα με τον Cary Cherniss (1980), η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί περισσότερο μια «διαδικασία», παρά ένα μεμονωμένο «συμβάν». Η επαγγελματική εξουθένωση δημιουργείται από την αναντιστοιχία ανάμεσα στην ανταπόδοση που πιστεύουν ότι παίρνουν τα άτομα από την εργασία τους και σε αυτό που προσφέρουν στους άλλους.

Το μοντέλο του Cherniss βασίζεται στην επισκόπηση των παραγόντων που προκαλούν την επαγγελματική εξουθένωση και των προσδοκιών που έχουν οι εργαζόμενοι όταν μπαίνουν στο περιβάλλον εργασίας τους.

Μετα το βιωματικό σεμινάριο πρόληψης της εργασιακής εξουθένωσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

Nα αναγνωρίσουν τον βαθμό του εργασιακού τους άγχους .
Nα αναγνωρίσουν συμπτώματα εργασιακής εξουθένωσης στους ίδιους αλλά και στους διπλανούς τους .
Nα χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαχείρισης του εργασιακού άγχους.
Nα αντιμετωπίσουν την κατάσταση του Burnout (πιθανώς με την βοήθεια ειδικού.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τι είναι το burnout και ποια είναι τα συμπτώματά του.
Tα στοιχεία της προσωπικότητας που συμβάλλουν στο burnout.
Το μοντέλο των τριών σταδίων δημιουργίας της εργασιακής εξουθένωσης.
Εργαλεία μέτρησης της εργασιακής εξουθένωσης
Το μοντέλο των τεσσάρων σταδίων δημιουργίας της εργασιακής εξουθένωσης
Οι συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης για το άτομο και τον οργανισμό
Η οργάνωση του εργασιακού χώρου και πως συμβάλει στο burnout.
Τρόποι αντιμετώπισης του burnout