Βιωματικό σεμινάριο πρόληψης εργασιακής εξουθένωσης

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια ψυχολογική διαδικασία συναφής αλλά όχι ταυτόσημη με το εργασιακό στρες, αν και είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό (Κάντας, 1995).

Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μια μορφή χρόνιου και παρατεταμένου επαγγελματικού στρες, όπου το άτομο προοδευτικά αποδυναμώνεται ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται πως τα ψυχικά αποθέματα που διαθέτει δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσει τους ιδιαίτερα έντονους στρεσογόνους παράγοντες της εργασίας του

Τα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αναζητούν τα αίτια στη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος. Μια μεγάλη μερίδα ερευνητών δίνει προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και δομής του εργασιακού χώρου, ενώ άλλοι επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου για την εμφάνιση και ανάπτυξη του συνδρόμου

Σύμφωνα με τον Cary Cherniss (1980), η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί περισσότερο μια «διαδικασία», παρά ένα μεμονωμένο «συμβάν». Η επαγγελματική εξουθένωση δημιουργείται από την αναντιστοιχία ανάμεσα στην
ανταπόδοση που πιστεύουν ότι παίρνουν τα άτομα από την εργασία τους και σε αυτό που προσφέρουν στους άλλους.

Το μοντέλο του Cherniss βασίζεται στην επισκόπηση των παραγόντων που προκαλούν την επαγγελματική
εξουθένωση και των προσδοκιών που έχουν οι εργαζόμενοι όταν μπαίνουν στο περιβάλλον εργασίας τους. Περιγράφεται ως μια διαδικασία, η οποία ακολουθεί τρία στάδια.

Μετα το βιωματικό σεμινάριο πρόληψης της εργασιακής εξουθένωσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίσουν τον βαθμό του εργασιακού τους άγχους
 • να αναγνωρίσουν συμπτώματα εργασιακής εξουθένωσης στους ίδιους αλλά και στους διπλανούς τους
 • να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαχείρισης του εργασιακού άγχους
 • να αντιμετωπισουν την κατάσταση του Burnout (πιθανώς με την βοήθεια ειδικού

Πρόγραμμα σεμιναρίου

 • Τι ειναι το burnout και ποια είναι τα συμπτώματά του
 • Το μοντέλο των τριών σταδίων δημιουργίας της εργασιακής εξουθένωσης
 • Το μοντέλο των τεσσάρων σταδίων δημιουργίας της εργασιακής εξουθένωσης
 • Η οργάνωση του εργασιακού χώρου και πως συμβάλει στο burnout
 • Tα στοιχεία της προσωπικότητας που συμβάλλουν στο burnout
 • Εργαλεία μέτρησης της εργασιακής εξουθένωσης
 • Οι συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης για το άτομο και τον οργανισμό
 • Τρόποι αντιμετώπισης του burnout

Διάρκεια σεμιναρίου 8 ώρες

Δείτε επίσης το βιωματικό σεμινάριο εργασιακού άγχους

Καλέστε μας στο 210.5316773 για πληροφορίες ή αποστείλατε email στο [email protected]