Μάστιγα» του αιώνα το εργασιακό άγχος με τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχει μια πλήρης καταγραφή της επαγγελματικής νοσηρότητας, παρά μόνο ορισμένες επιμέρους έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας οι γιατροί εργασίας διαπιστώνουν ποικίλα προβλήματα.

Το εργασιακό άγχος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχει μια πλήρης καταγραφή της επαγγελματικής νοσηρότητας, παρά μόνο ορισμένες επιμέρους έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας οι γιατροί εργασίας διαπιστώνουν ποικίλα προβλήματα. «Εχει γεννηθεί μια νέα επαγγελματική παθολογία που συνίσταται κυρίως στο στρες που βιώνουν οι εργαζόμενοι», εξηγεί στην «Κ» ο γιατρός εργασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, κ. Σπύρος Δρίβας και συμπληρώνει: «Εκτός από τον εσωτερικό αέρα και το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου, τις πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και τα επαγγέλματα που δημιουργούν σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, στο εργασιακό περιβάλλον συχνά συναντάται η εργασιακή τρομοκρατία και η ηθική παρενόχληση. Σε βάθος χρόνου προξενούν μια σειρά από ασθένειες.

Χαμένες εργατοώρες.

Το κόστος της επαγγελματικής νοσηρότητας για την πολιτεία, τον εργαζόμενο, αλλά και τους ασφαλιστικούς φορείς είναι τεράστιο. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία χάνονται 80 εκατομμύρια εργάσιμων ημερών κάθε χρόνο λόγω αποχής από την εργασία για προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά και εργασιακά, ενώ σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες σχετικά με το στρες στον εργασιακό χώρο και την επίδρασή του στην παραγωγικότητα επιχειρήσεων, το κόστος της απουσίας από την εργασία και οι δαπάνες για ιατρικά έξοδα ανέρχεται στην Ε.Ε. σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως!http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_07/05/2006_182940Σύμφωνα με τον Ευρωπαικό οργανισμό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασίαhttps://osha.europa.eu/el/topics/stress

Το εργασιακό άγχος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Αφορά περίπου έναν στους τέσσερις εργαζομένους ενώ, σύμφωνα με μελέτες, ποσοστό από 50% έως 60% του συνόλου των χαμένων εργάσιμων ημερών σχετίζονται με το εργασιακό άγχος. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τεράστια επιβάρυνση τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την οικονομική επίδοση.Το εργασιακό άγχος μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε εργαζόμενο ασχέτως της θέσης του στην ιεραρχία. Παρατηρείται σε όλους τους κλάδους και σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Το άγχος επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων, αλλά και την υγεία των επιχειρήσεων και των εθνικών οικονομιών.

Το άγχος είναι το δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο πρόβλημα υγείας και επηρεάζει ποσοστό 22% των εργαζομένων στην ΕΕ των 27 (για το 2005).

 Ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας θέτει ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις στους εργαζομένους μέσα από την περικοπή προσωπικού και την εξωτερική ανάθεση, τη μεγαλύτερη ανάγκη για ευελιξία από άποψη λειτουργιών και δεξιοτήτων, την αυξανόμενη χρήση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, την αυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια και την εντατικοποίηση της εργασίας (με αυξημένο φόρτο εργασίας και μεγαλύτερη πίεση) και την κακή ισορροπία μεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού βίου.


Το άγχος μπορεί να προκαλέσει ασθένειες και δυστυχία τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι. Το άγχος μπορεί επίσης να επιβαρύνει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και να συμβάλει στην εμφάνιση άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία, όπως οι μυοσκελετικές παθήσεις. Το άγχος επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.


Ο περιορισμός του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων δεν απαιτείται μόνο για ηθικούς αλλά και για νομικούς λόγους.

Επίσης αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κίνητρο. Το 2002 υπολογίστηκε ότι το ετήσιο οικονομικό κόστος του εργασιακού άγχους στην ΕΕ των 15 ανήλθε στα 20 δισ. ευρώ.H HR SERVICES Αναλαμβάνει:


 Την μέτρηση του εργασιακού άγχους του προσωπικού σας

Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις με το προσωπικό σας

με σκοπό την διαχείριση του άγχους, την θετική θεώρηση των πραγμάτων, την θετική ενέργεια γενικά μέσα στον κατάστημα.

Ομαδικές τεχνικές χαλάρωσης και άλλες ιδιαίτερα αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης του άγχους και συναισθηματικής απελευθέρωσης.