Η Jill Dann (2001) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το να αναπτύξεις την συναισθηματική σου νοημοσύνη είναι πιθανό καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη μαθαίνεται.

Επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη της EI, τα άτομα, οι ομάδες και οι οργανισμοί μπορούν να ανταμειφθούν με μεταμορφωτικές αλλαγές ξεκινώντας από τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης με συγκεκριμένους τρόπους.

Αν εμπλέξουμε τους εαυτούς μας σε καθημερινές καταστάσεις θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει πολλές καταστάσεις που μας προκαλούν εκρήξεις αδρεναλίνης.

Πολλοί άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο από ότι θα ήθελαν, απορροφώντας την προσοχή τους σε καταστάσεις που μεταχειρίστηκαν κάποιον άσχημα είτε επειδή έχασαν τον έλεγχο είτε επειδή παρεξήγησαν τους άλλους.

Επειδή η EI αγγίζει τόσο την καθημερινή όσο και επαγγελματική μας ζωή, οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει ότι χάνουν χρήματα εξαιτίας του χρόνου που σπαταλάται σε αυτή την διαδικασία.


Εξίσου, αποδοτικά και αποτελεσματικά μπορεί να υπάρξει βελτίωση κατέχοντας τις ικανότητες που διέπουν τις σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και το προσωπικό.

Αναπτύσσοντας σκόπιμα τις ικανότητες που σχετίζονται με την EI μπορεί να προκύψουν αναπάντεχα αποτελέσματα σε επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας ( Dann, 2001).