Μέτρηση & βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Αναλαμβάνουμε την μέτρηση και βελτίωση των συναισθηματικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σας.


Συγκεκριμένα μέσα από ένα προσωπικό και ομαδικό μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης, βελτιώνουμε σημαντικά:

Τη Συναισθηματική Νοημοσύνη

Το να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα τα δικά σου και των άλλων-(emotion perception).

Το να αξιοποιείς τα συναισθήματα για να διευκολύνεις την σκέψη (using emotion to facilitate thought)

Το να αξιοποιείς τα συναισθήματα για να διευκολύνεις την σκέψη (using emotion to facilitate thought).

Το να καταλαβαίνεις τα συναισθήματα (understanding emotion)

Να ελέγχεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα (regulation –management of emotion)