Ποιοι Είμαστε

Η HR services είναι μια ομάδα συμβούλων διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στην οποία συμμετέχει ιατρός εργασίας και ψυχολόγος, με εμπειρία άνω των 10 ετών στον τομέα της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων.

Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στο σύγχρονο περιβάλλον, ο πολυτιμότερος πόρος ή το πιο σπάνιο κεφάλαιο είναι το διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual), το ανθρώπινο δυναμικό.

Τα πάντα μπορούν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές σας, εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό σας!

Τη διαφορά μεταξύ των επιτυχημένων και μη επιτυχημένων επιχειρήσεων την κάνουν οι άνθρωποι, δηλαδή οι ανθρώπινοι πόροι.

H HR services συνεργάζεται με εταιρίες λιανικής, χονδρικής, εταιρίες εστίασης καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις, στις οποίες κάνουμε με πολύ ενδιαφέρον και μεθοδικότητα :

Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού (με ψυχομετρικά τεστ και συνεντεύξεις),
Αξιολόγηση προσωπικού (με γραπτά τεστ και άλλες μεθόδους)
Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας/ψυχολογίας πελάτη και πωλήσεων
Εκπαίδευση Συνεργατικότητας (team building)
Εκπαίδευση Επίλυσης συγκρούσεων
Συναισθηματική νοημοσύνη στον χώρο εργασίας με σκοπό την ανώτερη απόδοση των εργαζομένων
NLP τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού με έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς
Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα marketing/πωλήσεων