Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ.

Το Nέο μας Πρόγραμμα Περιλαμβάνει :

Παρακίνηση Προσωπικού

Εκπαίδευση προισταμένων για την παρακίνηση του προσωπικού, ώστε να αυξήσουν την απόδοση και

παραγωγικότητά τους


Συναισθηματική Νοημοσύνη

Εκπαίδευση πωλητών σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε να αντιλαμβάνονται τη γλώσσα

του σώματος, να αυξήσουν τις ικανότητες επικοινωνίας και να αντιμετωπίζουν συναισθηματικά

φορτισμένους πελάτες.


Σεμινάρια διαχείρισης άγχους για όλο το προσωπικό με συγκεκριμένες τεχνικές.

Σεμινάρια team building για την βελτίωση της συνοχής των ομάδων (περιλαμβάνονται ειδικές ασκήσεις)

Εκπαίδευση για την στοχοθεσία και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού