Η HR services διοργανώνει ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών.

με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, της συνεργατικότητας και την παροχή ανώτερου επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες!

 Συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence) *

Ενσυναίσθηση : τεχνικές ενσυναίσθησης στην επικοινωνία / Βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και εξυπηρέτηση πελατών με ενσυναίσθηση * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη *

Ανακάλυψε και τροποποίησε τις πεποιθήσεις σου (managers) * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη *

 Αυτοεκτίμηση και διάθεση * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη

Αυτογνωσία για πετυχημένη καριέρα και προσωπική/κοινωνική ζωή – ανάπτυξη τεχνικών ισορροπίας οικογενειακής ζωής και καριέρας (managers) * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Τα 8 τυφλά σημεία της προσωπικότητάς σας που σας εμποδίζουν να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά και να πετύχετε * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη

Αυτοεπίγνωση για προσωπική και ομαδική ανάπτυξη * 8ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη *

Τα Βιαστικά συμπεράσματα και πως μας εμποδίζουν να καταλάβουμε τους άλλους και να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη 

«Ενεργητική ακρόαση» : Ικανότητες επικοινωνίας * 4 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη * 

Οι 8 συνήθειες των αποτελεσματικών ανθρώπων * 8 ώρες (για managers και στελέχη)

Συναισθηματική νοημοσύνη * 

Οδηγήστε και παρακινήστε εσάς και την ομάδα σας στην επιτυχία μέρος Ι (ανάληψη ευθυνών,πίστη, όραμα, πάθος) * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη * 

 Διαχείριση άγχους και τεχνικές διαλογισμού.

 Διαχείριση θυμού και τεχνικές διαλογισμού

Ανάπτυξη ικανοτήτων αναγνώρισης γλώσσας σώματος και προσώπου (body language

skills) * 8 ώρες

Συναισθηματική νοημοσύνη και τεχνικές NLP για την εξυπηρέτηση πελατών σε

καταστήματα λιανικής – βήμα-βήμα με παραδείγματα και role playing * 8 ώρες
Modern Manager Skills – Manager Attitude, values, skills : step by step
Team Building – build trust and common goals in your team * 6 ώρες