Σεμινάριο Εργασιακού Άγχους – webinar

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Προϊστάμενους τμημάτων, Διευθυντές και Στελέχη επιχειρήσεων, Υπαλλήλους

Εξυπηρέτησης κοινού, Πωλητές, απλούς εργαζόμενους, Τεχνικούς Ασφαλείας, Υπεύθυνους για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας, Υπεύθυνους Παραγωγής. Συμμετέχουν 2 εισηγητές (α εισηγητης ιατρος εργασίας με εξειδίκευση στο εργασιακό άγχος ή ψυχολόγος, β εισηγητής σύμβουλος επιχειρήσεων με πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και εξειδίκευση στο εργασιακό άγχος & σε τεχνικές Mindfulness )


Διαδραστικό webinar μέσω zoom για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105316773 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Στόχος του Σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό

χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ομάδας 5-20 ατόμων μέσω zoom. Xρησιμοποιούμε επίσης διαδραστικό εργαλείο για συμμετοχή σε ερωταπαντήσεις κατά την διάρκεια του webinar.


Το εκπαιδευτικό κομμάτι έχει ως στόχο να καταρτίσει σε θεωρητικό επίπεδο τα μέλη της ομάδας σχετικά με το πολυσύνθετο φαινόμενο του άγχους, τα αίτια, τα συμπτώματα, τις εκδηλώσεις, τις διαστάσεις του, τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που πηγάζουν από το χώρο της εργασίας, τις επιπτώσεις του επαγγελματικού στρες στον εργαζόμενο και στην επιχείρηση, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την πρόληψη και την θεραπευτική παρέμβαση σε οργανωτικό και ατομικό επίπεδο με στόχο την πρόληψη ή ακόμη και εξάλειψη του προβλήματος.


Το βιωματικό κομμάτι έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να εξασκηθούν μέσα από βιωματικές ασκήσεις στην αναγνώριση και στην αξιολόγηση του άγχους καθώς και σε τεχνικές διαχείρισής του, άμεσα πρακτικά εφαρμόσιμες τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην καθημερινή ζωή.


Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί γραπτό υλικό σε προσωπικό φάκελο για τα βασικά σημεία που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο αλλά και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σωστή καθημερινή εκτίμηση και αντιμετώπιση του άγχους.

Πριν το webinar οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν online ερωτηματολόγια μέτρησης του εργασιακού τους άγχους.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Α’ Μέρος

Διάρκεια 4 ώρες


> Μέτρηση του άγχους των εργαζομένων με ερωτηματολόγιο κατανόηση της έννοιας του στρες, κατανόηση της έννοιας του άγχους και θεωρίες αγχογένεσις.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΆΤΟΜΟ


> Προσωπικότητα & εργασιακό στρες.

> Το προσωπικό Σύστημα Ελέγχου.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


>Οι συνθήκες εργασίας.

> Ο ρόλος του εργαζομένου & η κουλτούρα του οργανισμού.

> Οι σχέσεις στην εργασία.

Β’ Μέρος

Διάρκεια 4 ώρες


> Συνέπειες του εργασιακού άγχους για τον εργαζόμενο.

> Εργασιακό στρες και σωματικά συμπτώματα.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ


>Εργασιακαό στρες και οργανωσιακά συμπτώματα.

> Εργασιακό στρες και οργανωσιακό κόστος.


Τεχνικές Διαχείρισης του άγχους.


> Βασικές αρχές της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεωρίας.

> Η διαχείριση του άγχους με βάση τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεωρία.

> Τεχνικές για τους εργαζομένους .

> Ασκήσεις & τεχνικές σωματικής & πνευματικής χαλάρωσης. (mindfullness)


Σεμινάριο Πρόληψης και Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους και Επαγγελματικής Εξουθένωσης , διάρκειας 8 ώρες σε 2 εκπαιδευτικές ημέρες των 4 ωρών. Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μέτρηση εργασιακού άγχους & επαγγελματικής εξουθένωσης με ερωτηματολόγιο Online .

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης : τα αίτια, οι συνέπειες & η αντιμετώπιση).


Eργασιακό άγχος : τα αίτια, οι συνέπειες και η αντιμετώπιση


Ασκήσεις mindfulness & vipasana / τεχνικές σωματικής και πνευματικής χαλάρωσης.