Το ανθρώπινο κεφάλαιο

Το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην επιχείρησή σας δεν είναι ούτε οι βιτρίνες, ούτε ο εξοπλισμός σας, ούτε οι Η/Υ..   Είναι οι άνθρωποι σας.       α) το ανθρώπινο δυναμικό σας β) οι πιστοί πελάτες σας Βάλτε τώρα τα ερωτήματα στον εαυτό σας Τί κάνατε τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσετε την απόδοση του […]