Παρουσιάσεις και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν

Σεμινάρια marketing, πληροφορικής, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης εργασιακού άγχους κ.α.

Deliver 24/7 supply-chains

We have been recognised as the UK’s leading retail design consultancy for over two decades, pioneering category defining retail experiences for many of the world’s most progressive brands.