Τα καταστήματα λιανικής χρειάζονται σήμερα ειδικές γνώσεις στην διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς ο μέσος πελάτης σήμερα είναι:

Αναβλητικός
Πολύ ενημερωμένος , κυρίως μέσω διαδικτύου
Ενοχλείται από συμπεριφορές των πωλητών σχετικά εύκολα και δεν δηλώνει το παράπονο του.
Αγχωμένος , συχνά στα όρια της νευρικότητας.

‘Ολα αυτά τα νέα χαρακτηριστικά απαιτούν γνώση αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης,γνώσεις τις οποίες δεν διαθέτουν οι περισσότεροι παλιοί αλλά κ νέοι πωλητές επικοινωνήστε μαζί μας για σεμινάρια νεύρο γλωσσικού προγραμματισμού και συναισθηματικής νοημοσύνης των πωλητών σας, καθώς και ειδική εκπαίδευση για υπεύθυνους καταστημάτων λιανικής