Λόγοι για τους οποίους χάνονται οι πωλήσεις

1. Έλλειψη ακρίβειας
2. Κακή παρουσίαση
3. Έλλειψη ενθουσιασμού
4. Μονοπώληση της συζήτησης
5. Κακός σχεδιασμός, προετοιμασία και έρευνα
6. Γελοιοποίηση του αγοραστή
7. Αναφορά σε χαρακτηριστικά και όχι σε οφέλη.
8. Προσπάθεια να φανείτε έξυπνος
9. Περιορισμένη προσπάθεια
10. Υπερβολική φιλικότητα
11. Εικασίες
12. Φόβος
13. Έλλειψη γνώσης της επιχείρησης
14. Κακή προσωπική υγιεινή
15. Έλλειψη γενικής επιχειρηματικής γνώσης
16. Έλλειψη επαγγελματισμού και ανηθικότητα
17. Ανικανότητα στο κλείσιμο
18. Αρνητική σκέψη και ομιλία
19. Άγνοια για το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε.
20. Ανικανότητα πώλησης κάτω από το άγχος

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να οργανώσουμε ένα σεμινάριο για την επιχείρησή σας

Αφήστε μια απάντηση