Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) είναι μια προσέγγιση επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας που δημιουργήθηκε από τον Richard Bandler και τον  John Grinder στην California, το 1970.

Περιλαμβάνει τις τρεις πιο σημαντικές συνιστώσες που εμπλέκονται στην παραγωγή ανθρώπινων εμπειριών: την νευρολογία, την γλώσσα και τον προγραμματισμό.

Το νευρολογικό σύστημα ρυθμίζει το πώς λειτουργεί το σώμα μας, η γλώσσα καθορίζει το πώς επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και ο προγραμματισμός μας καθορίζει τα είδη των μοντέλων του κόσμου που δημιουργούμε.

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός περιγράφει τα θεμελιώδη δυναμική μεταξύ του μυαλού (νευρώνες) και της γλώσσας (γλωσσικές) και πώς η αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει το σώμα και τη συμπεριφορά μας (τον προγραμματισμό μας).

Σεμινάρια HR Service, επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε σεμινάριο στο προσωπικό της επιχείρησης σας.

Αφήστε μια απάντηση