Σταυρούλα Καλλιτσάρη

Ιατρός Εργασίας

Ειδικός Ιατρός Εργασίας και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με άριστες οργανωτικές ικανότητες και ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας και κοινωνικότητας. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε την καριέρα της ως ειδικευόμενη ιατρός στην Σουηδία, όπου εργάστηκε συνολικά 14 μήνες για να αποχωρήσει με άριστες συστατικές επιστολές και να συνεχίσει την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.Μετά από εξαίρετη και εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσής της, ολοκλήρωσε την ειδίκευσή της με επιτυχία στις εξετάσεις λήψης του τίτλου ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

Από το 2011 πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά επισκέψεις ως Ειδικός Ιατρός Εργασίας σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια των οποίων διεξάγει εμβολιαστικά προγράμματα, προληπτικό έλεγχο εργαζομένων, εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις εργαζομένων σε θέματα πρώτων βοηθειών, πρόληψης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Πραγματοποιεί Γραπτές Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου και διατηρεί συγκεντρωτικά αρχεία των εξετάσεων και των εμβολιασμών.Παρακολουθεί ανελλιπώς τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, ενημερώνεται για θέματα νομοθεσίας και ιατρικής της εργασίας και συμμετέχει σε συνέδρια, σεμινάρια και ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Αποτελεί αξιόπιστο σύμβουλο των επιχειρήσεων σε ιατρικά θέματα επιστημονικού, νομικού και εργασιακού περιεχομένου προσφέροντας νομική θωράκιση, προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και μείωση των ατυχημάτων και της νοσηρότητας.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος

Μέλος της Εταιρείας Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (edypy.gr)Ø