Τύποι προσωπικότητας κατά Ιπποκράτη

Σύμφωνα με αυτή υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπινης προσωπικότητας: ο Αιματικός, ο Χολερικός, ο Μελαγχολικός, και ο Φλεγματικός, ανάλογα με την ποσότητα συγκεκριμένων οργανικών υγρών που ρέουν στο σώμα του κάθε ανθρώπου.

Παρότι λοιπόν κάθε ανθρώπινο πλάσμα είναι μοναδικό, υπάρχουν γνωρίσματα της προσωπικότητας που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είμαστε και γιατί οι άλλοι δεν είναι ίδιοι με εμάς.

Ο αιματώδης στον οποίο υπάρχει υπεροχή αίματος στον οργανισμό

Είναι αισιόδοξος, εξωστρεφής και πολυλογάς. Ο τύπος αυτός περιγράφεται γενικά σαν καλόκαρδος και ευχάριστος.

Ο φλεγματικός που χαρακτηρίζεται από υπεροχή φλέγματος στον οργανισμό. 

 Είναι ήρεμος, ήπιος και αργός. Οι άνθρωποι του τύπου αυτού περιγράφονται γενικά σαν άτομα δυσκίνητα αλλά σταθερά στην συμπεριφορά τους.

Ο χολερικός που είναι θυμώδης, επιθετικός και δραστήριος χολερικός τύπος, που οφείλεται σε υπεροχή κίτρινης χολής

Τα άτομα που ανήκουν στον τύπο αυτό περιγράφονται γενικά σαν ευερέθιστα και ότι αντιδρούν με ταχύτητα

Ο μελαγχολικός τύπος που αποδόθηκε σε περίσσεια μέλαινας χολής στον οργανισμό

Είναι θλιμμένος, προσεχτικός και αγχώδης. Χαρακτηρίζεται από σκυθρωπότητα και κατήφεια. Τα άτομα αυτά γενικά παθαίνουν εύκολα μελαγχολία.

Ο Ιπποκράτης υποστήριζε ότι οι χυμοί στο σώμα κυμαίνονται ανάλογα με τις εποχές.

Tον χειμώνα το φλέγμα κυριαρχεί εξαιτίας του κρύου.


Την άνοιξη το φλέγμα υπερισχύει αλλά παράλληλα και το αίμα αρχίζει να ενισχύεται επειδή οι μέρες γίνονται όλο και πιο ζεστές.


Το καλοκαίρι το αίμα υπερισχύει, ενώ η χολή όλο και δυναμώνει και το φθινόπωρο κυριαρχεί η χολή.