Η ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων µιας εµπορικής επιχείρησης είναι πολύ κρίσιµη για την κερδοφορία της επιχείρησης.

Μία δοκιµασµένη ολοκληρωµένη µεθοδολογία ανάπτυξης δικτύου καταστηµάτων µπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα ορατά οφέλη:

Μείωση του ρίσκου και της αβεβαιότητας της επένδυσης.

Μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης.

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η οποία βασίζεται σε µετρήσιµα στοιχεία.

Πλήρης ευθυγράµµιση της ανάπτυξης δικτύου καταστηµάτων µε την στρατηγική της επιχείρησης.

Απόκτηση πλήρους γνώσης των χαρακτηριστικών της αγοράς και του ανταγωνισµού.

Ορθολογικός έλεγχος της ήδη υπάρχουσας χωροθέτησης καταστηµάτων.

Τµηµατοποίηση της πελατειακής βάσης µε δυνατότητες εξατοµικευµένης προσέγγιση.

Global Resorts Network Putting Timeshares To Shame

Η HR services διαθέτοντας την τεχνολογία (γεωγραφικό σύστηµα ανάλυσης και αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων), την τεχνογνωσία ανάλυσης (στατιστική ανάλυση καθορισµός παραγόντων και σηµαντικότητα αυτών στην επιρροή τους στην απόδοση ενός καταστήµατος) και τη γνώση της αγοράς µπορεί να προσφέρει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ανάπτυξη δικτύου µιας επιχείρησης µε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης .

Ανάπτυξη Δικτύου καταστηµάτων.

Η µελέτη ανάπτυξης δικτύου καταστηµάτων που αναλαµβάνει η  newmediabusiness προσαρµόζεται στις εκάστοτε  ανάγκες του κάθε πελάτη  ανεξαρτήτως κλάδου. Η προσαρµογή  στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, η  δυναµικότητα της ανάλυσης και η πολυετή εµπειρία σε µελέτες  ανάπτυξης δικτύου καθιστούν την προσέγγιση της Deloitte την καλύτερη επιλογή για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος αναφορικά µε ορθά προγραµµατισµένες πολιτικές ανάπτυξης δικτύου καταστηµάτων και χωροθέτησης επιχειρήσεων.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/hr/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309