Τι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

1. Αυτο-επίγνωση:

Να παρατηρείς τον εαυτό σου και να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου.
Να οικοδομείς ένα λεξιλόγιο συναισθημάτων.
Να κατανοείς τη σχέση μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων και αντιδράσεων.

2. Προσωπική λήψη αποφάσεων:

Να ελέγχεις τις πράξεις σου και να γνωρίζεις τις συνέπειες τους.
Να είσαι σε θέση να κατανοείς αν η σκέψη ή το συναίσθημα κυβερνά μια σου απόφαση,
Να εφαρμόζεις αυτές τις βαθιές γνώσεις σε ζητήματα όπως το σέξ ή τα ναρκωτικά.

3. Χειρισμός συναισθημάτων:

Να παρακολουθείς “τον εσωτερικό διάλογο” για να συλλάβεις αρνητικά μηνύματα όπως είναι οι απογοητεύσεις και οι ματαιώσεις.
Να συνηδητοποιείες τι υποκρύπτεται πίσω από ένα συναίσθημα (π.χ. η πίκρα πίσω από το θυμό).
Να βρίσκεις τρόπους να ελέγχεις τους φόβους και τα άγχη, το θυμό και τη θλίψη.

4. Έλεγχος άγχους:

Να γνωρίζεις την αξία της άσκησης, της ελεγχόμενης φαντασίωσης, των μεθόδων χαλάρωσης.

5. Ενσυναίσθηση:

Να κατανοείς τα συναισθήματα και τις έγνοιες των άλλων και να μπορείς να μπαίνεις στη θέση τους.
Να σέβεσαι το γεγονός ότι οι άνθρωποι νιώθουν διαφορετικά για κάποια πράγματα.

6. Επικοινωνία:

Να εκφράζεις τα συναισθήματά σου με τρόπο αποτελεσματικό

Να είσαι ικανός να υποβάλεις εύστοχα τις σωστές ερωτήσεις, στο σωστό χρόνο, να είσαι καλός ακροατής.
Να στέλνεις θετικά μηνύματα αντί για κατηγορίες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να οργανώσουμε ένα σεμινάριο για την επιχείρησή σας

Αφήστε μια απάντηση