Κλίμακα αξίας πελάτη

αρχείο λήψης (1)Δεν έχουν όλοι οι πελάτες την ίδια αξία για την επιχείρηση! – χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι όλοι σημαντικοί.

 

 

1. Για τους πελάτες με υψηλή αξία αλλά χαμηλή πιστότητα επιδιώκεται η προσάρτησή τους στην επιχείρηση με προγράμματα προσφορών με στόχο την αύξηση της πιστότητας.
2. Για τους πελάτες με υψηλή πιστότητα και αξία προτείνεται η παροχή ιδιαίτερων προνομίων και παροχών.
3. Στους πελάτες με υψηλή πιστότητα αλλά μικρή αξία γίνεται προσπάθεια διατήρησής τους και συγχρόνως αναβάθμισής τους με τηλεφωνικό μάρκετινγκ και ενίσχυση μέσω προσωπικών πωλητών

4. Για τους πελάτες που έχουν μικρή αξία αλλά και χαμηλή πιστότητα δεν καταβάλλεται καμιά περαιτέρω προσπάθεια εξατομικευμένης προσέγγισης πέραν της γενικής διαφήμισης.
Μήπως τα τελευταία χρόνια επενδύετε περισσότερο στους πελάτες με χαμηλή αξία για την επιχείρησή σας μέσω της μαζικής διαφήμισης?
Η HR SERVICE and management θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε και να ενισχύσετε τους πελάτες με υψηλή αξία για την επιχείρησή σας!

Αφήστε μια απάντηση